ADVERTENTIE
Kleurplaten  » Auteursrechten

Auteursrechten

ColoringPagesOnly.Com is eigendom van een ontwerp- en creatief team om iedereen spirituele waarden, kennis en leuke trainingsactiviteiten te bieden. Daarom staan ​​alle afbeeldingen, inhoud en producten op ColoringPagesOnly.Com zijn geregistreerd onder de DMCA (Digital Millennium Copyright Act) om onze auteursrechten te beschermen.

Het is essentieel om te begrijpen dat er veel kleurpagina's op staan ColoringPagesOnly.Com zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze bescherming dient om het creatieve werk van de auteur te behouden en de rechten van gebruikers te handhaven.

Alle kleurplaten binnen ColoringPagesOnly.Com zijn gratis, van hoge kwaliteit en afdrukbaar voor kinderen en volwassenen. We moedigen het gebruik van deze kleurpagina's aan voor persoonlijke en organisatorische activiteiten gericht op plezier, onderwijs en trainingsdoeleinden. Wanneer u onze kleurpagina's gebruikt, controleer dan de inhoud die verband houdt met Doel, Policies en Gebruiksvoorwaarden om ervoor te zorgen dat u de auteursrechten respecteert en de verantwoordelijkheden van gebruikers kent.

Dat weet je. Veel afbeeldingen en kleurplaten op ColoringPagesOnly.Com zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en Gratis licentie:

  • We hebben veel afbeeldingen die gratis zijn gelicentieerd door community-auteurs op YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter, enz.
  • Veel afbeeldingen zijn ontworpen door de auteurs of ColoringPagesOnly.Com voor niet-commerciële doeleinden.

Dus onthoud u van de volgende activiteiten wanneer u kleurpagina's en afbeeldingen gebruikt ColoringPagesOnly.Com:

  • Het is verboden kleurpagina's te gebruiken voor persoonlijk gewin, ruil of handel met winstoogmerk.
  • Commercieel gebruik van kleurpagina's is ten strengste verboden.
  • Gebruik geen kleurpagina's om nieuwe persoonlijke of projectproducten te maken.
  • U kunt kleurpagina's niet in licentie geven, distribueren of overdragen aan anderen of een andere entiteit.
  • Het verwijderen van handelsmerken, logo's of auteursrechtnamen uit ColoringPagesOnly.Com of de afbeeldingen van de auteur en het gebruik ervan voor andere doeleinden is verboden.
  • Gebruik deze afbeeldingen niet om handelsmerken, logo's of merken voor andere entiteiten na te maken.
  • Vermijd het gebruik en bewerken van onze afbeeldingen en kleurpagina's in concurrentie met ColoringPagesOnly.Com.
  • Elk gebruik van deze afbeeldingen voor lasterlijke, frauduleuze of illegale doeleinden die de reputatie en kwaliteit van de website aantasten ColoringPagesOnly.Com is ten strengste verboden.

In eerste instantie hebben we alle gratis producten en afbeeldingen verzameld die zijn gelicentieerd voor gebruik door community-auteurs, zonder enige wijzigingen en niet voor commerciële of winstoogmerkdoeleinden. Wij respecteren auteursrechtelijk beschermde producten en afbeeldingen.

Wij verzoeken u vriendelijk onze kleurpagina's ook voor positieve, non-profit doeleinden te gebruiken. Als u gevallen tegenkomt waarin organisaties of individuen onze auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen of producten gebruiken voor kwaadaardige doeleinden en in strijd zijn met onze richtlijnen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (Gmail: info@coloringpagesonly.com) voor specifieke oplossingen. Als u bovendien merkt dat uw kleurpagina's of afbeeldingen zonder toestemming op onze website worden gekopieerd of gereproduceerd, neem dan contact met ons op. We zullen dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen om uw auteursrechten te beschermen.

*Elk kopiëren of gebruik van deze inhoud en afbeeldingen zonder toestemming van de auteursrechteigenaar vormt een schending van het auteursrecht.

ADVERTENTIE